moment prosím

Užívání hnoje záchodového v zahradnictví

05.09.2010  

Zdroj: časopis "Česká flora", ročník 1, z r. 1893

Hnoji záchodovému nepřikládají zahradníci dosud té důležitosti, jaká mu vším právem přísluší. Příčinu toho, proč poměrně ještě v malé míře tohoto hnoje se užívá, dlužno hledati v tom, že řečené hnojivo má pronikavý zápach. Není však nic snažšího tento nedostatek odstraniti a tím rozšířenějšího užívání hnoje záchodního docíliti.

Hnůj záchodní obsahuje nejdůležitější potravní látky rostlinné - kyselinu fosforečnou a látky dusičnaté v množství značném, kdežto jiná důležitá látka potravní - draslík - je v menším množství zastoupen. Všecky naše zeleniny a květiny potřebují však ke zdárnému svému vývinu větší množství draslíku. V popelu dřevěném je, jak známo, drasla množství dostatečné. Smísíme-li tudíž hnůj ze záchodu s popelem dřevěným, obdržíme hnojivo jakosti výborné, při čemž hlavní věcí je i to, že pronikavý a odporný zápach hnoje záchodového úplně takřka zmizí. Hnojiva takového můžeme pak v každé zahradě užiti, aniž bychom tím vzduch znečišťovali a ve svých pracích a procházkách v zahradě vyrušováni byli.

Přidáním dřevěného popelu do hnoje záchodního docílíme též toho, že důležité látky potravní plynné a tudíž prchající, upoutáme. Nemáme-li po ruce dosti dřevěného popelu, možno s tímtéž výsledkem užiti popelu kameno-uhelného, pilin, odpadků rašeliny a vůbec odpadků dřeva. Takto vyrobeným hnojivem docílíme v různých případech skvělých výsledků. Zakopáme-li je v menších částech kolem stromů a keřů ovocných a doléváme-li vodou, doděláme se velice uspokojivých výsledků.

Též jahodám velice hnojivo toto poslouží, při čemž třeba býti opatrným, aby listí jahod nebylo jím poškozeno. Tomu předejdeme, jestliže po rozložení hnojiva kol jahodových keřů přihrneme k těmto kompostové země. Toto hnojivo nahradí úplně mrvu chlévskou, kterou často draze kupujeme, kdežto výtečný hnůj záchodní zůstane nepovšimnut, ano, za vyvežení jeho ještě - platíme!

 

INFO: K tomuto článku zatím nejsou žádné komentáře. Přidat komentář.

Překlad webu
Facebook
Google+
Poslední komentáře
Naše videa na YouTube
Reklama
Časopis Kvalitní život, mediální partner ekovesnice.cz
www.thermosolar.sk
www.naseekonomika.cz
www.dancelab.cz
Prodej stromků s.r.o. - zahradní centrum a ovocná školka Uherský Ostroh
(c)2010 alter-nativa.cz