moment prosím

Realizace ze slaměných balíků v Čechách a na Slovensku

05.09.2010  

Databáze slaměných domů

Mapa a adresář slaměných realizací v České republice


Údaje máp ©2010 PPWK, Tele Atlas - Podmienky použitia
Mapa
Satelitné
Hybridné
50 km
50 mi

 

doprovodná fotografie, klikněte pro zvětšení

 

 

Celkový pohled doprovodná fotografie, klikněte pro zvětšení
Izolace slámou stropu

Dům pro dva - Šebetov

Pasivní rodinný dům s použitím dřevěných I-nosníků, s izolací ze slaměných balíků a s využitím solární energie je řešením, které využívá dřevo - materiál minulosti - jako high-technologii, a má výrazně sníženou ekologickou stopu. Nenáročná přízemní dřevostavba s pultovou střechou je navržena pro výstavbu svépomocí, kdy je možno bez problémů použít izolace slaměnými balíky a atypického kolektoru. Na nosnou nadzemní dřevěnou konstrukci jsou použity úsporné I-nosníky. Z těchto nosníků jsou vytvořeny rámy, které tvoří současně stěnu, strop a podlahu. Mezi rámy je umístěna izolace z balíků slámy (ve stěnách, podlaze i na stropě).
Architekt: Ing. arch. Mojmír Hudec, ateliér ELAM
Realizace: 2007 - 2008
Webové stránky: http://www.veronica.cz/?id=152#sebetov
Typ stavby: novostavba
Možnost návštěvy: neznámé

doprovodná fotografie, klikněte pro zvětšení
Foto: www.ateliersea.com

 

 

Dům v kožichu a s deštníkem - Michalovice u Mladé Boleslavi

Nízkoenergetický rodinný dům. Dům má zevnitř viditelnou dřevěnou nosnou konstrukci s přisazenými nepálenými cihlami a zvenku viditelnými slaměnými balíky. Netradičně byly použity obří balíky rozpůlené po délce a ponechané viditelně.
Architekt: Atelier Skupiny ekologické architektury
Realizace: 2003
Webové stránky: http://www.ateliersea.com
Typ stavby: novostavba
Možnost návštěvy: neznámé

doprovodná fotografie, klikněte pro zvětšení

doprovodná fotografie, klikněte pro zvětšení

 

 

 

Dům ze slámy - Albrechtice u Českého Těšína

Rodinný dům v pasivním standardu s obdélníkovou betonovou základovou deskou 13 × 10 metrů. Stěny jsou tvořeny dvojitou rámovou konstrukcí, přičemž nosná konstrukce má průměr 5 × 10 cm. Vnější rám je tvořen z průřezu 5 × 5 cm a slouží především jako nosný prvek pro dřevěný srubový obklad (tzv. D profil). Dům má působit dojmem srubové stavby, a to jak z pohledu zvenčí tak ve většině případů i zevnitř. Proto jsou vevnitř přiznané stropní trámy, překryté nehraněným řezivem. Jako izolace jak ve stěnách tak ve stropu jsou použité balíky slámy a deseticentimetrový polystyrén.
Architekt: Ing. Květoslav Sýbr
Realizace: 2009 - 2010
Webové stránky: http://www.dumzeslamy.cz
Email: jaroslav.sintaj@dumzeslamy.cz
Typ stavby: novostavba
Možnost návštěvy: ano po předchozí domluvě

doprovodná fotografie, klikněte pro zvětšení
Slaměná příčka

 

Horní mlýn - Křtiny

Zateplení vnitřních příček starého bývalého mlýna. Sdružení Horní mlýn a sdružení Ekodům zde použila slaměné balíky jako dodatečnou tepelnou izolaci vnitřních stěn a stropů a k výstavbě nových příček. Zateplené příčky slouží k tepelnému oddělení vytápěných a nevytápěných prostor rozsáhlé budovy.
Realizace: 2003
Webové stránky: http://www.hornimlyn.cz/index.php?clanek=fotoalbum06
Typ stavby: rekonstrukce
Možnost návštěvy: ano po předchozí domluvě

doprovodná fotografie, klikněte pro zvětšení
Celkový pohled na domek doprovodná fotografie, klikněte pro zvětšení
doprovodná fotografie, klikněte pro zvětšení
Domek před dokončením

 

 

Chata pro trvalé bydlení - Citov u Přerova

Jednoduchá a levná varianta stavby pro čtyřčlennou rodinu. Na 12 betonových patkách je postavena dřevěná hraněná kostra jednostranně opláštěná z vnější strany palubkovým obkladem 30 mm. Následně pobita lepenkovým papírem jako závětrná vrstva a nasucho obložená balíky slámy. V podlaze a ve střeše jsou použity zbytky fasádního polystyrenu. Střecha je sedlová se sklonem 30 stupňů. Přístavek zádveří a pilinový záchod mají zatravněnou střechu. Vnitřní obestavěný prostor je 6 x 6 m na dvě podlaží. Stavba byla realizována svépomocí 2 lidmi v délce trvání 4 měsíce. Náklady: 600 000 Kč.
Architekt: Honza Pospíšil (návrh, technické řešení a realizace)
Realizace: leden-duben 2008
Email: edomek@seznam.cz
Typ stavby: novostavba
Možnost návštěvy: ano po předchozí domluvě

doprovodná fotografie, klikněte pro zvětšení
Čelní pohled na školku doprovodná fotografie, klikněte pro zvětšení
Postup prací izolování stěn doprovodná fotografie, klikněte pro zvětšení
Sláma je použita i na izolaci stropu

 

 

Mateřská škola - Pitín

Rekonstrukce mateřské školy v Pitíně do skoro pasivního standardu. Izolace slaměnými balíky obvodových stěn, ale i stropu. Fasáda zpracována dle vítězného dětské soutěže, instalován solární kolektor pro ohřev teplé vody.
Parametry slaměné izolace: Zateplení obvodových stěn slaměnými balíky o tloušťce 400 mm, upevněnými mezi dřevěné nosníky, uzavření stěny difúzní deskou a obkladem z desek Cembonit. Zateplení stropu stejnými slaměnými balíky, položení na stávající konstrukci stropu, zafoukání celulózou tloušťky 100 mm, uzavření kontaktní difúzní fólií.
Architekt: Mojmír Hudec - ateliér ELAM
Realizace: 2009
Typ stavby: rekonstrukce
Možnost návštěvy: neznámé

doprovodná fotografie, klikněte pro zvětšení
Foto: J. Hazucha, Centrum pasivního domu

 

 

 

 

Pasivní rodinný dům - Habrovany

Novostavba pasivního slaměného domu. Slaměné balíky použity na všechny stěny. V podlaze a ve stropu je jako izolace foukaná celulóza. Zvnějšku a z vnitřku použity hliněné omítky.
Architekt: Mojmír Hudec - ateliér ELAM
Realizace: 2008 - 2010
Webové stránky: http://www.pasivnidomy.cz/domy/rodinny-dum-habrovany.html?chapter=zakladni-udaje
Email: juraj.hazucha@pasivnidomy.cz
Typ stavby: novostavba
Možnost návštěvy: ano po předchozí domluvě

doprovodná fotografie, klikněte pro zvětšení
Foto: Permalot

 

 

 

 

Přírodní dům, Permalot - Podolí u Bouzova

Přírodní dům je soukromý rodinný dům, jehož budoucí obyvatelé se snaží inspirovat potenciální stavebníky, aby používali udržitelnější materiály, jejichž prostřednictvím docílí moderního, hezkého a zdravého domu. Bude sloužit jako obytný dům členů Permalotu a umožní návštěvníkům představit si „vlastní“ dům. Sláma je kromě svislých stěn použita jako izolant a výplň v sedlové střeše.
Architekt: Max Vittrup Jensen (návrh), Ing. arch. Kateřina Holmanová
Realizace: 2006 - 2010
Webové stránky: http://permalot.org/en/naturalhouse-0
Email: permalot@permalot.org
Typ stavby: novostavba
Možnost návštěvy: ano po předchozí domluvě

doprovodná fotografie, klikněte pro zvětšení
Foto: www.ekodum.ecn.cz

 

 

 

Rodinný dům - Mnichovice u Říčan u Prahy

Zateplení severní stěny rodinného domu. Slaměné balíky jsou vloženy do dřevěného rastru z latí a OSB desek přibitých je zdi. Stěna je kryta závětrnou fólií, dřevěnými latěmi, heraklitem a omítkou. Podrobnosti a fotografie.
Realizace: 2003
Webové stránky: http://www.ekodum.ecn.cz/
Typ stavby: rekonstrukce
Možnost návštěvy: neznámé

doprovodná fotografie, klikněte pro zvětšení

 

 

Rodinný dům ze dřeva, slámy a hlíny - Výžerky u Kostelce nad Černými lesy

Stará kamenná stodola do jejíž části je dnes „uložen" obytný dům. Vestavbu tvoří dvojice vzájemně propojených útvarů. „Balík" je kvádr o vnějších rozměrech cca 6,5 x 8 m, výšky 5 m a spočívá z velké části nad terénem. Konstrukci ze smrkových fošen a borové kulatiny vyplňuje izolace ze slaměných balíků. Prosklená část kvádru vyčnívá ven z jižní fasády stodoly. Druhý útvar vyrůstá vertikálně ze země na ledvinovitém půdoryse. Pevné cihlové jádro obaluje konopná koudel a vrstva slámy, vtěsnaná mezi křivolaké svislé „cévy" borovic. Plášť uzavírají papírové kartony a tenká dřevěná prkna. Dům je postaven s ohledem na možnost jeho budoucí recyklace a zkompostovatelnost.
Architekt: Oliver Kálnássy
Realizace: 2008
Webové stránky: http://www.gavlovsky.cz/dum.html
Typ stavby: novostavba
Možnost návštěvy: neznámé
doprovodná fotografie, klikněte pro zvětšení
doprovodná fotografie, klikněte pro zvětšení

Sklad na mošt - Hostětín

Nosná konstrukce zděná 25 cm porotherm. Balíky slámy jsou přivázány drátem do drátěných oček zaseknutých do spár ve zdivu. Stěna je kryta pouze omítkou z Unimaltu (i pod dřevěnými obklady, které plní estetickou funkci) nanášenou na pletivo a slámu. Objekt je nevytápěný, teplota neklesá pod nulu.
Realizace: 2004
Webové stránky: http://www.veronica.cz/?id=177
Typ stavby: novostavba
Možnost návštěvy: ano po předchozí domluvě

doprovodná fotografie, klikněte pro zvětšení
Celkový pohled

 

 

Slamák - obytný domek ze slámy - u Litoměřic

Kruhová stavba o průměru 4 metrů - jedna velká místnost s komínem uprostřed. O komín se opírají střešní trámy. Obvodová stěna domku má výšku asi 2 metry a ve středu je místnost vysoká asi 3,5 metru. Přibližně na jedné čtvrtině plochy místnosti je patro na spaní. Ač je plocha domku poměrně malá, absence rohů dává možnost jí dokonale využít bez nějakých omezujících příček, které by tříštily celkový prostor. Použité materiály: dřevo, slaměné balíky, cihly (komín), vápenocementová omítka, kanadský šindel, betonové železniční pražce (podezdívka), izolační skla. Náklady: cca 70 tis. (50 tis. materiál, 20 tis. doprava.)
Realizace: 2000 - 2001
Webové stránky: http://www.livepla.net/slamak.php
Typ stavby: novostavba
Možnost návštěvy: neznámé

doprovodná fotografie, klikněte pro zvětšení
doprovodná fotografie, klikněte pro zvětšení
Stavba střechy doprovodná fotografie, klikněte pro zvětšení
Detail okna

 

 

 

Slaměný domek - Lažany (u Karlových Varů), Shangri-la

Domeček z ručně presovaných slaměných balíků, sláma jako nosná. Stavěno podle vzoru "Vladových domčeků" ve Skalce u Doks.
Realizace: září 2009 - jaro 2010
Webové stránky: http://www.cajovaveronika.unas.cz/domecek.html
Email: satya.nika@gmail.com
Typ stavby: novostavba
Možnost návštěvy: ano po předchozí domluvě

doprovodná fotografie, klikněte pro zvětšení
Pohled na dům doprovodná fotografie, klikněte pro zvětšení
Práce v interiéru doprovodná fotografie, klikněte pro zvětšení
Venkovní hliněná omítka

 

 

Slaměný dům - Hostišová

Dům je postaven na betonovém základu (obvodové pasy , základová deska). Má dřevěnou konstrukci, která je vyplněná slaměnými balíky. Omítky jsou hliněné zvenku i zevnitř... Finální venkovní omítka bude řešena buďto, jako vápenná, nebo hliněná s příměsí kravské mrvy - ještě se bude experimentovat.
Architekt: Martin Dřímal, odborná konzultace - Daniel Grmela
Webové stránky: http://www.baobaby.org
Email: ViktorKarlik@seznam.cz
Typ stavby: novostavba
Možnost návštěvy: ano po předchozí domluvě

doprovodná fotografie, klikněte pro zvětšení
Foto: Michal Navrátil

 

 

 

 

Slaměný rodinný dům ve Sluneční ulici - Hradčany u Tišnova

Konstrukce domu je vytvořena z odkorněných kmenů borovice, která je vyplněna slaměnými balíky, na které je nanesena hliněná omítka jak z vnitřní strany, tak i venkovní. Dům se řadí do kategorie nízkoenergetických domů. Je vytápěn pecí v kombinaci s elektrickými sálavými panely. Veškerá šedá voda je přečišťována v blízké kořenové čistírně ze které voda vytéká do jezera na pozemku.
Architekt: akad. arch. Aleš Brotánek
Realizace: 2007 - 2009
Webové stránky: http://www.rigi.cz/index.php?typ=RIA&showid=126
Typ stavby: novostavba
Možnost návštěvy: ano po předchozí domluvě

doprovodná fotografie, klikněte pro zvětšení
Pohled na slaměný zásobníík

 

 

Slaměný solarní zásobník - Hostětín

Nádrž na teplou vodu získávanou solárním ohřevem stojí za moštárnou v Hostětíně. Ocelová nádrž o objemu 10 m3 je opásána dvěma řadami balíků vždy po 40 cm (celkem 80 cm izolace). Přečtěte si podrobný popis realizace, včetně fotodokumentace.
Realizace: 2002
Webové stránky: http://www.veronica.cz/?id=176
Typ stavby: neznámé
Možnost návštěvy: neznámé

doprovodná fotografie, klikněte pro zvětšení
Konstrukční detail okolo okna

 

 

 

Vzdělávací středisko - Pasivní dům Centrum Veronica Hostětín - Hostětín

Pasivní budova centra má slámou zaizolovanou západní a severní stěnu a také strop ubytovací části. Svépomocná realizace v létě 2006. Pod slámou je cihlová zeď, z vrchu je modřínový obklad.
Architekt: Georg W. Reinberg, Ateliér Zlámal a Stolek
Realizace: 2006
Webové stránky: http://www.veronica.cz/?id=207
Email: hostetin@veronica.cz
Typ stavby: novostavba
Možnost návštěvy: ano po předchozí domluvě

doprovodná fotografie, klikněte pro zvětšení
Celkový pohled na domek doprovodná fotografie, klikněte pro zvětšení
Přidávání zdi

 

Zahradní domek - Ledenice u Českých Budějovic

Stavba zahradního domku vznikla z iniciativy organizace Rosa o.p.s., která o ní pojednává v zatím jediné ucelené publikaci o slámě v češtině pod názvem Slaměný dům. Stavba má dřevěnou nosnou konstrukci a je opláštěna z obou stran pálenou cihlou a ekodeskami Stramit. Jedno z prvních „novodobých“ využití slaměných balíků v České republice.
Realizace: 1998-1999
Webové stránky: http://www.rosacb.cz/?id_kat=271&thread=2&id_h=6&id_m=0
Typ stavby: novostavba
Možnost návštěvy: neznámé

Pokud znáte ještě další realizace, dejte nám vědět, nejlépe e-maliem na petr.ledvina@veronica.cz. Pro přesné určení souřadnic můžete využít Vyhledávání zeměpisných souřadnic.

 

 

Článek převzat ze stránek www.veronica.cz - obsáhlé stránky Ekologického institutu Veronica

 

 


  
 
  
  
  
  
  

  Zaježová

 Zaježová

 

Slaměné domy na Slovensku
20 Obrázků najdete v galerii...

Návštěva ekovesnice Zaježová a víkendovka "Hliněná architektura". Letos se zde stavěli další dva domy ze slámy a hlíny.   www.zajezka.sk

   

 

Rakousko  Slaměný pasivní dům Rakousko - 9 fotek najdete v galerii...

 

 

Pokud znáte ještě další realizace, dejte vědět e-maliem na ekovesnice@seznam.cz

 

 

 

INFO: K tomuto článku zatím nejsou žádné komentáře. Přidat komentář.

Překlad webu
Facebook
Google+
Poslední komentáře
Naše videa na YouTube
Reklama
Časopis Kvalitní život, mediální partner ekovesnice.cz
www.thermosolar.sk
www.naseekonomika.cz
www.dancelab.cz
Prodej stromků s.r.o. - zahradní centrum a ovocná školka Uherský Ostroh
(c)2010 alter-nativa.cz