moment prosím

Pasivní dům ze slámy v Rakousku

05.09.2010  

Zdroj: www.EkoWATT.cz, Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie je přední česká poradenská společnost v oblasti energetiky, ekonomiky a životního prostředí.

 

 

Článek vznikl na základě exkurze v rámci projektu „Energeticky soběstačné obce“, podpořeného z prostředků Evropské Unie v rámci Iniciativy Společenství INTERREG III.A

 

V dolnorakouském Böheimkirchen stojí od září 2005 pasivní dům nazvaný „S-HOUSE“. „S“ v názvu znamená, slámu (německy stroh, anglicky straw) a sláma je důležitou součástí domu. Slaměné balíky jsou použity jako izolace obvodových stěn, podlahy i střechy. Pochází z přilehlého pole, takže jde skutečně o místní surovinu. Hlavním konstrukčním materiálem stavby je ale dřevo.

 

Nosná konstrukce je tvořena vnitřními stěnami z třívrstvých dřevěných desek tl. 10 cm. Desky tvoří jakousi „krabici“, obloženou ze všech stran, shora i zespoda slaměnými balíky. Vnitřní desky jsou lepeny s větším množstvím lepidla (na bázi kaseinu) tak, že mají vysoký difuzní odpor; veškeré spáry jsou důsledně tmeleny. Přebírají tak funkci parotěsné zábrany u vnitřního povrchu, která je jinak nezbytná. Slaměné balíky jsou v síle 50 cm přivázány na vnitřní stěny, pomocí provázků a dřevěných kolíčků. Zvenku jsou omítnuty hliněnou omítkou, která slouží jako ochrana před větrem (to je u slámy velmi důležité). Další její funkcí je zvýšení požární odolnosti konstrukce (90 minut podle testů, které si investor nechal provést zkušebnou). Do slaměných balíků jsou přišroubovány dřevěné sloupky, na kterých je venkovní obklad z borových prken. Šrouby jsou mohutné, délky cca 35 cm. Jsou speciálně navržené pro tento účel a vyrobeny z biologicky odbouratelného plastu. Díky tomuto způsobu kotvení neexistují žádné tepelné mosty mezi vnitřní a vnější konstrukcí stěn.

 

Aby se neporušila těsnost vnitřních stěn, jsou elektroinstalace a další rozvody vedeny interiérem, schované ve dřevěných „policích“. Přesto v interiéru nepůsobí rušivě.

 

Celá stavba stojí nad terénem, na betonových patkách. To jednak snížilo objem betonu a zemních prací a jednak poskytuje dobrou a účinnou ochranu slámy a dřeva před zemní vlhkostí. Zajímavostí je, že patky jsou v zemi obaleny fólií, aby šly po likvidaci stavby vytáhnout a použít jinde.

 

Budova je nápadná plochou střechou s výrazným přesahem a štíhlými podpěrami. Přesah funguje i jako letní ochrana před přílišným osluněním; na severní straně je střecha „děravá“ aby propouštěla oknům světlo. Střecha je ozeleněna.

 

Snahou stavitelů bylo vyhnout se co nejvíce použití „nepřírodních“ materiálů. To se projevuje v exteriéru například tím, že okapní svody jsou tvořeny požárními hadicemi; v interiéru pak tím, že ve stěnách jsou místo hřebíků dřevěné kolíčky. Smyslem této snahy je umožnit bezproblémovou likvidaci stavby; dalším důvodem může být zvyšující se poptávka rakouských zákazníků po přírodních stavebních materiálech.

 

Součinitel prostupu tepla stěn, střechy i podlahy je U = 0,08 W/m2.K. Okna s trojsklem jsou neotevíravá (až na několik výjimek), U = 0,9 W/m2.K.

 

Mohutné jižní prosklení je poměrně výrazně stíněno ovocnými stromy a přesahující střechou. Zdrojem tepla jsou interiérová kamna na dřevo, která část výkonu ukládají do akumulační nádrže. Z ní si pak odebírá energii teplovzdušné vytápění. Samozřejmostí je přívod čerstvého vzduchu přes zemní výměník a rekuperace tepla z odváděného vzduchu. Dům má projektovou spotřebu tepla 6 kWh/m2.rok. Právě uplynulou topnou sezónu dům prožil ještě v provizorním režimu, takže nejsou věrohodná data o reálné spotřebě.

 

Dům slouží jako kancelářská budova a informační centrum organizace GrAT (skupina pro aplikované technologie, která dům navrhla a postavila). Vývoj domu byl podpořen z evropských a dolnorakouských dotačních fondů; GrAT uvádí, že dnes je touto technologií schopna postavit „obyčejný“ rodinný dům v pasivním standardu v ceně nanejvýš o 10 % vyšší než jsou běžné náklady.

 

Stavby ze slámy nejsou již nějaký čas v Rakousku nic výjimečného. Tento dům je však specifický tím, že spadá do kategorie pasivního domu (s měrnou spotřebou pod 15 kWh/m2.rok) a při jeho konstrukci se použilo několik zajímavých řešení.

 

Další informace v němčině, angličtině a japonštině na:  www.s-house.at

Dům ze slámy

plně prosklená jižní strana
Dům ze slámy
otvory ve střeše pro lepší prostup světla
Dům ze slámy
severní strana s minimem oken
Dům ze slámy
Solární systém pokrývá celou jižní střechu, kolektory pro ohřev vody se téměř nedají rozeznat od fotovoltaických panelů pro výrobu elektřiny.
Dům ze slámy
nasávání do podzemního vzduchového výměníku
Dům ze slámy
rozsáhlá terasa na východní straně
Dům ze slámy
pouze pravá část okna je otevíravá
Dům ze slámy
dům stojí na pilířích nad terénem
Dům ze slámy
pohled pod dům
Dům ze slámy
střecha je oddělena od stropu mohutnou odvětranou mezerou
Dům ze slámy
Detail osazení okna, i přes silnou vrstvu izolace nejsou okna zapuštěna hluboko
Dům ze slámy
podlaha s tmavou dlažbou pohlcuje sluneční záření
Dům ze slámy
lepená třívrstvá deska s kolíčkovým spojem
Dům ze slámy
Větrací jednotka s rekuperačním výměníkem
Dům ze slámy
podhledy pro vedení vzduchotechniky a elektroinstalace
Dům ze slámy
centrální větrací jednotka s rekuperací
Plusový dům
interiérová kamna na dřevo
Plusový dům
zbytky stavebního materiálu

 

 

Zdroj: www.EkoWATT.cz, Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie je přední česká poradenská společnost v oblasti energetiky, ekonomiky a životního prostředí.   

 

INFO: K tomuto článku zatím nejsou žádné komentáře. Přidat komentář.

Překlad webu
Facebook
Google+
Poslední komentáře
Naše videa na YouTube
Reklama
Časopis Kvalitní život, mediální partner ekovesnice.cz
www.thermosolar.sk
www.naseekonomika.cz
www.dancelab.cz
Prodej stromků s.r.o. - zahradní centrum a ovocná školka Uherský Ostroh
(c)2010 alter-nativa.cz